Sluiten
Login voor leden
Menu

Feiten & Cijfers

Om inzicht te krijgen in onze branche hebben we feiten en cijfers voor u over de branche verzameld. Deze informatie treft u hier aan.

De gerechtsdeurwaarder en diens situatie op een rijtje

 • De gerechtsdeurwaarder is ambtenaar én ondernemer.
 • De gerechtsdeurwaarder dient het algemeen belang én zakelijke belangen.
 • De gerechtsdeurwaarder is door de kroon benoemd.
 • De gerechtsdeurwaarder moet aan (opleidings)eisen voldoen, minimaal 2 jaar als kandidaat-gerechtsdeurwaarder werken, een door het ministerie van J&V goedgekeurd ondernemingsplan hebben, en beroeps- en gedragsregels naleven.
 • Een toegevoegd gerechtsdeurwaarders is in dienst bij de gerechtsdeurwaarder, ook wel het ‘kantoor’ genoemd, en voert ambtshandelingen uit onder verantwoordelijkheid en toezicht van de gerechtsdeurwaarder.
 • Een kantoor kan ook niet ambtelijke werknemers in dienst hebben zoals incassomedewerkers, juristen, juridisch medewerkers, administratief personeel en IT-ondersteuning.
 • Het grootste aandeel ambtshandelingen zit in het overhandigen van officiële gerechtelijke documenten en stukken aan betrokken partijen in een juridische zaak, (deze worden betekeningen genoemd), en oproepingen voor de burgerlijke rechter. Daarnaast legt de gerechtsdeurwaarder beslag.
 • De gerechtsdeurwaarder voert ambtelijke werkzaamheden uit. De tarieven die aan de schuldenaar worden berekend zijn vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Daarnaast kan de gerechtsdeurwaarder afspraken maken over tarieven met de schuldeiser.
 • De gerechtsdeurwaarder kan ook niet-ambtelijke werkzaamheden uitvoeren zoals debiteurenbeheer, incasso, (online) dienstverlening, advies en mediation.

Waarom staat de gerechtsdeurwaarder en de branche onder druk?

 • Het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarders staat onder druk, onder andere door een afnemend aantal ambtshandelingen en gestegen kosten.
 • Het aantal gerechtsdeurwaarderkantoren is in korte tijd met 80 afgenomen, van 213 in 2019 tot 133 in 2023.
 • Het aantal gerechtsdeurwaarders en toegevoegd gerechtsdeurwaarders (inclusief stagiaires) is ruim 35% afgenomen, van 936 in 2009 tot 604 in 2023 (ledenaantallen via KBvG).
 • De overdracht van kantoren naar een nieuwe eigenaar verloopt moeizaam.
 • Eind 2021 had bijna 20% procent van de huishoudens te maken met gerechtsdeurwaarders en incassobureaus (Jungmann in Christen Democraten Verkenning (CDV dec 2022)).
 • De Nationale ombudsman meldt in februari 2023: ‘Naar schatting kampen 620.000 huishoudens met problematische schulden. Dit aantal zal naar verwachting dit jaar stijgen’.
 • Veranderingen zoals de Wet Toekomst Pensioenen, financieel-technologische oplossingen zoals de Central Bank Digital Currency, onrust in de samenleving en benodigde investeringen in verduurzaming verhogen mogelijk de druk op de situatie van bedrijven en huishoudens.
 • Er zitten grenzen aan het doenvermogen en de financiële redzaamheid (in het rapport Op weg naar financiële redzaamheid van de Inspectie SZW, juli 2020).
 • Het speelveld verandert en daarmee ook de relaties en verhoudingen tussen partijen, en de punten waar regie op financieel gebied kan worden versterkt.

 

Hieronder ziet u enkele branchegegevens over de periode 2019 t/m 2022, afkomstig uit de jaarverslagen van de KBvG.

Zoals hiervoor al opgemerkt: het aantal gerechtsdeurwaarderkantoren is in vier jaar tijd met 37,6% gedaald, van 213 in 2019 naar 133 in 2023. Dat is ronduit zorgelijk.

 

 

Bron: Jaarverslagen KBvG

253