Sluiten
Login voor leden
Menu

Portefeuilleverdeling bestuur & inrichting werkgroepen

(*1)

indeling naar bestuursleden

Voorzitter          - Hans Groenewegen

 • Externe betrekkingen
 • KBvG
 • Ministeries
 • Ketenpartners
 • Representatie
 • Woordvoerderschap pers & media
 • Lobby (*2)
 • Werkgroep Marktpositie (Maarten, Henk, Mark, Hans)
 • Werkgroep Toekomst Talent GDW (Michelle, Hans)
 • Werkgroep Imago (Cine, Sylvia, Hans)

Vice-Voorzitter   - Ed Verdult

 • Portefeuille Wet- en regelgeving
 • Plv. Externe betrekkingen
 • Plv. Representatie
 • Voorbereiding vergaderingen
 • Werkgroep Wet en regelgeving (Ed, Cine)
 • Werkgroep Vrijwillige Bewindvoering (Ed, Sylvia)

Secretaris          -  Sylvia Visser

 • Portefeuille Opleidingen
 • Werkgroep Vrijwillige Bewindvoering (Ed, Sylvia)
 • Werkgroep Imago (Cine, Sylvia, Hans)

Penningmeester  -  Henk Smit

 • Aanmeldingsprocedure/beheer nieuwe leden
 • Ledenwerving
 • Contributie
 • Financiën
 • Portefeuille Brede Schuldenaanpak
  • Schuldenwijzer
  • Vroeg signalering schulden
  • Buitengerechtelijke incassomarkt
  • Schuldenrechter
 • Werkgroep Marktpositie (Maarten, Henk, Mark, Hans)

Bestuurslid – Maarten Verheij

 • Portefeuille Marktpositie
 • CJIB
 • Belgische verdeelmodel overheidsopdrachten
 • Werkgroep Marktpositie (Maarten, Henk, Mark, Hans)

Bestuurslid – Cine van Heijnsbergen

 • Portefeuille Communicatie & Imago
 • Website
 • Nieuwsbrieven
 • Social Media
 • Open deurwaardersdagen (Sylvia)
 • Woordvoerderschap pers & media
 • Werkgroep Imago (Cine, Sylvia, Hans)
 • Werkgroep Wet en regelgeving (Ed, Cine)

Bestuurslid – Maxime Bonnie

 • Portefeuille Jongeren
 • Young Baliff
 • Werkgroep Young Bailiff (Maxime, Michelle)

Aspirant Bestuurslid - Michelle Dekker (*3)

 • Portefeuille Coöperatie & Interne organisatie
 • Collectieve inkoop
 • Belangenbehartiging kleine kantoren
 • Werkgroep ICT (Michelle, Ed, Maarten)
 • Werkgroep Toekomst Talent GDW (Michelle, Hans)
 • Werkgroep Young Bailiff (Maxime, Michelle)

Bestuurslid - Mark Hafkamp

 • Portefeuille Toekomstperspectief en Innovatie
 • Yuridis
 • Belgisch model executoriale titel
 • Werkgroep Marktpositie (Maarten, Henk, Mark, Hans)

 

*1 Werkgroepen worden ook bemenst door niet bestuursleden, alleen de bestuursleden zijn hier opgenomen. Het beleidsmatige bestuurslid functioneert als voorzitter van de werkgroep.

*2 Lobby vindt zo veel mogelijk plaats met het verantwoordelijk bestuurslid.

*3 Michelle Dekker heeft de status van aspirant bestuurslid, in afwachting van een statutaire aanpassing.

249