Sluiten
Login voor leden
Menu

GDW'ers en de gevolgen van COVID-19

aandacht voor de gevolgen van COVID-19-crisis in de praktijk

Het Coronavirus heeft een enorme impact op de samenleving als geheel en daarmee als vanzelfsprekend ook op het werk van de gerechtsdeurwaarder.

25 maart 2020 - Deurwaardersbelangen.Nu realiseert zich dat de praktische en financiële gevolgen van deze crisis enorm zullen zijn.

De bevoegdheden van gerechtsdeurwaarders dienen als de spreekwoordelijke 'stok achter de deur' voor die situaties waarin een burger, bedrijf of instantie zich niet houdt aan zijn betalingsverplichtingen.

Gelet op de verwachte desatreuze economische gevolgen van de crisis zal het een uitdaging worden om in het spanningsveld van betalings(on)macht de juiste balans te vinden. Dit is weliswaar een taak waar gerechtsdeurwaarders bij uitstek voor zijn opgeleid, maar het uitvoeren van die taak stond al enorm onder druk voor de Corona-crisis en het is dus de vraag of gerechtsdeurwaarders de uitdagingen van het komende jaar zullen kunnen aangaan. De rol van de overheid zal daarbij medebepalend zijn.

Op dit deel van de website geeft Deurwaardersbelangen.Nu de komende periode antwoord op de vanuit de achterban meest gestelde vragen en worden onderwerpen die hiermee verband houden besproken.

 

DISCLAIMER: ook al wordt veel aandacht besteed aan de inhoud van ook dit onderdeel van de website, Deurwaardersbelangen.Nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de gegeven informatie en informatiepagina's waarnaar verwezen wordt.

 

Mijn rol als ondernemer

Hoe run ik mijn kantoor in Corona-crisistijd?

De KvK heeft een aantal zaken op een rij gezet. U kunt HIER klikken voor het overzicht.

Kan ik om uitstel van betaling vragen van loon-, omzet-, inkomsten en vennootschapsbelasting?

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. U kunt hiervoor een verzoek indienen nadat u een aanslag heeft ontvangen. Meer informatie treft u HIER (Belastingdienst) aan.

Wat moet ik weten over behoud en bescherming van de werkgelegenheid op mijn kantoor?

Het kabinet heeft op 17 maart het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp’ers en bedrijven in staat moeten stellen om de moeilijke periode wegens de uitbraak van het coronavirus te overbruggen. Onderdeel van het pakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen, bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar.

Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud moet nog verder worden uitgewerkt en het is nu nog niet mogelijk om daar een beroep op te doen. Bedoeling is om de NOW zo snel mogelijk open te stellen, waarbij aanvragers een voorschot van de tegemoetkoming ontvangen, met een correctie achteraf op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie lijkt de NOW, meer dan de WTV, werkgevers te kunnen ondersteunen in hun strijd tegen de gevolgen van de crisis. De nieuwe regeling lijkt in ieder geval een stuk makkelijker uitvoerbaar. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben veel waardering voor de daadkracht die het kabinet met het noodpakket toont.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?   

De precieze impact op de Nederlandse economie in het algemeen en voor de gerechtsdeurwaarders in het bijzonder op de lange termijn is op dit moment niet met zekerheid te voorspellen. Dit hangt af van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland. 

Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwlettend en is in gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en financiers om noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen als de situatie daarom vraagt. De uitgangspositie van de Nederlandse economie is over het geheel genomen nog altijd goed, waardoor de overheid in staat is de negatieve economische gevolgen van het virus zoveel mogelijk op te vangen.

Er is een overzicht gemaakt met informatie over het coronavirus van alle belangrijke instanties (MKB-Nederland en VNO-NCW).

Waar vind ik meer informatie?

Klik op:

Informatie over financiële maatregelen voor ondernemers (Rijksoverheid)

Informatie over vaak gestelde ondernemersvragen (KvK)

 

Mijn rol als leidinggevende

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?    

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Hoe werken mijn werknemers optimaal thuis tijdens een eventuele lock-down?

Met het schrijven over dit onderwerp, was er in Nederland nog geen sprake van een lock-down. Zodoende zijn daar nog weinig handreikingen over bekend. In andere landen is er al wel over geschreven. Hier treft u een reeks aanbevelingen aan over thuiswerken (Forbes.com, Engelstalig).

Een huisgenoot van een werknemer heeft verkoudheidsklachten en koorts? Mag de werknemer nog werken?

Uw werknemer mag in dit geval niet naar het werk komen, maar wel thuis werken. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. 

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?    

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen. Kantoren die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW. Zie de informatie op de website van MKB-Nederland.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?   

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen. 

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?    

Werknemers en werkgevers die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

  • Niezen
  • Keelpijn
  • Loopneus
  • Licht hoesten
  • Verhoging tot 38 graden


Verergeren de klachten, dan is telefonisch contact met de huisarts gewenst. Neem bovendien de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.

Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes als u hoest of niest. En gooi ze direct weg.

Schud geen handen.

Kan het telecomnetwerk in Nederland een grote hoeveelheid thuiswerkers aan?    

Er is geen reden om aan te nemen dat er een tekort aan capaciteit op het openbare telecomnet zal ontstaan als veel mensen thuis gaan werken. De netwerken zijn in Nederland van hoge kwaliteit. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat thuiswerken op de telecomnetwerken tot ‘opstopping’ zal leiden. Wel kan het zijn dat de IT-infrastructuur of de internetverbinding van specifieke bedrijven niet is berekend op grote aantallen thuiswerkende medewerkers. Agentschap Telecom adviseert bedrijven waarop ze moeten letten.

Waar vind ik meer informatie?

Klik op:

Handreiking voor bedrijven over hoe je het veilig en gezond houdt op de werkvloer als het gaat om het coronavirus (MKB-Nederland en VNO-NCW).

Informatie over maatregelen en handhaving (Rijksoverheid)

 

Mijn rol als gerechtsdeurwaarder

Waar vind ik de meeste vakinhoudelijke informatie gedurende de Corona-crisis?

Op een speciale sectie van de site van de KBvG treft u al veel informatie aan. Voorts verzet de KBvG veel werk om onze beroepsgroep met regelmaat te informeren over vakinhoudelijke zaken en ontwikkelingen.

Hoe te acteren naar schuldenaren?

Op de site van de NVVK is een item geplaatst over hoe schuldeisers en deurwaarders omgaan met schuldenaren. U treft de informatie hier aan.

Wat doen de rechtbanken? 

Vanaf dinsdag 17 maart zijn de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door. Een aantal vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

 

Mijn vraag staat er hier niet bij. Wat kan ik doen?

Mocht u daar de door u gewenste informatie hier (nog) niet aantreffen, kunt u zich altijd tot ons richten via onze contactpagina of met een mail naar info@deurwaardersbelangen.nu.

 

192