Sluiten
Login voor leden
Menu

Algemene Ledenvergadering

ook niet-leden zijn welkom

De laatste ALV werd gehouden op donderdag 1 juni 2017.

Diverse onderwerpen passeerden de revue en vergaande besluiten werden genomen. O.a. het dossier 'handhaving Verordening Onafhankelijkheid' stond op de agenda.

Sylvia Visser, Henk Smit en Ed Verdult werden door de aanwezige leden unaniem gekozen tot bestuurslid, respectievelijk penningmeester en vice-voorzitter. Bram Buik werd voorgesteld als 3e lid van de Raad van Advies. Mark Hafkamp en Hans Groenewegen werden herkozen tot resp. bestuurslid en voorzitter. Afscheid werd genomen van Willem Legebeke (penningmeester).

De ALV vond plaats in Hilversum in hotel 'Tulip Inn Mediapark'.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van Deurwaardersbelangen.Nu wordt gehouden op woensdag 15 november 2017 vanaf 13.30 uur. De leden worden t.z.t. nader geïnformeerd over plaats en agenda.

Vergaderingen van Deurwaardersbelangen.Nu zijn openbaar en vrij toegankelijk voor ook niet-leden.

238