Sluiten
Login voor leden
Menu

Jaarverslag 2016

30 mei 2017

Het derde jaar waarin de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders, in de markt goed bekend als Deurwaardersbelangen.Nu (DB.NU), de belangen van de bij haar aangesloten leden behartigde is even intensief en succesvol geweest als de voorgaande jaren.

Voor veel lang lopende dossiers heeft DB.NU op de goede momenten contacten kunnen onderhouden met alle derden die betrokken zijn bij het beslissen over, het regelen en vormgeven van het ambt van de gerechtsdeurwaarder.

En dat is nodig, want het is duidelijk geworden dat de overheid het ambt van de gerechtsdeurwaarder niet altijd serieus lijkt te nemen. Dat is vreemd, want in 2016 werd de Gerechtsdeurwaarderswet uit 2001 herbevestigd en daarmee heeft de overheid opnieuw gekozen voor de gerechtsdeurwaarder als centrale spil in de Nederlandse rechtsvordering. Een systeemkeuze die ook zou moeten leiden tot het geven van ‘handen en voeten’ aan die gerechtsdeurwaarder. Als je wilt dat iemand voor jou loopt kun je ‘m niet zodanig ketenen dat zijn bewegingsvrijheid ernstig beperkt wordt.

De gerechtsdeurwaarder is beslist aan verandering toe. Die verandering moet niet alleen bestaan uit praktische aanpassingen die worden ingegeven door digitale mogelijkheden, maar ook uit een andere ‘mindset’ voor alle betrokkenen: de gerechtsdeurwaarder zelf en alle betrokken derden. In de eerste plaats van de gerechtsdeurwaarder, maar ook van alle betrokken derden. Binnen DB.NU is de afgelopen jaren regelmatig met de leden en externe deskundigen stilgestaan bij de noodzakelijkheid van verandering en de wijze waarop die verandering inhoud gegeven zou kunnen worden. De markt mag verwachten dat de gerechtsdeurwaarder inmiddels klaar is voor substantiële verandering.

In dit jaarverslag maken we de balans over 2016 op en kijken we vooruit op het inmiddels alweer zeer intensieve jaar 2017. Dat DB.NU nog steeds een noodzakelijke rol speelt blijkt wel uit de groei van het ledenaantal, de groeiende betrokkenheid van de leden bij bijeenkomsten en discussies en vraag vanuit de markt (stakeholders) om de mening en bijdragen van DB.NU op actuele dossiers.

Hans Groenewegen

Voorzitter

ANDER NIEUWS
08 mrt 2024
Na de jaren van de Corona-pandemie was 2022 voor DB.NU bovenal een verenigingsjaar dat we elkaar weer ‘live’ konden ontmoeten. Niet alleen tijdens de [...]
Lees verder
05 mei 2022
Ook 2021 stond voor de leden van DB.NU voor een groot deel onder druk als gevolg van de Corona-pandemie. 
Lees verder
07 mei 2021
Ook DB.NU heeft een bijzonder verenigingsjaar achter de rug. Belangrijke factoren binnen een vereniging zijn toch het gezamenlijke belang en het [...]
Lees verder
23 mei 2019
Deurwaardersbelangen.Nu blijft groeien, in aantal leden (ruim 50 kantoren hehbben zich aangesloten) en in invloed. De belangenvereniging wordt door alle [...]
Lees verder
03 nov 2020
Het verenigingsjaar 2019 is het jaar waarin DB.NU, of de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders, zoals we officieel heten, vijf jaar [...]
Lees verder
17 mei 2016
Op 19 februari 2016 publiceerde Deurwaardersbelangen.Nu haar jaarverslag over 2015.
Lees verder
17 mei 2016
Op 19 februari 2016 publiceerde Deurwaardersbelangen.NU het jaarverslag over 2014.
Lees verder
195