Sluiten
Login voor leden
Menu

Nieuwe ledenraad KBvG weerspiegelt markt

15 feb 2017

Op 25 november 2016 stemden 317 van de 864 leden van de KBvG op 30 kandidaten voor het lidmaatschap van de Ledenraad. Vanaf 16 februari a.s. gaan zij beslissen over veel belangrijke onderwerpen die gerechtsdeurwaarders aangaan.

Een teleurstellende opkomst dus van slechts 37%.

Fotolia_18615437_S groot en klein dbnu

Veel leden van de KBvG klaagden in het verleden over de oververtegenwoordiging van grote kantoren als GGN (momenteel met 109 leden bijna 13% van de beroepsgroep). Alsof er iets mis is wanneer veel leden van één organisatie komen stemmen. Het is veel erger wanneer je een stem hebt en deze niet gebruikt. En dat is dus massaal gebeurd op 25 november 2016.

De samenstelling van het corps
De gerechtsdeurwaarders maken bijna 40% uit van het totale corps. Slechts 41% daarvan kwam stemmen. Van de toegevoegd gerechtsdeurwaarders en de kandidaat gerechtsdeurwaarders, samen vormen zij 60% van het corps, kwam slechts 34% opdagen.

Van de mannen (72% van het totaal) kwam bijna 40% stemmen, van het totaal aantal vrouwen (28%) stemde slechts 29%.

Kortom: de vrouwen hadden nog minder zin om te stemmen dan de mannen en de toegevoegd- en kandidaat-gerechtsdeurwaarders

Van de grote(*) kantoren kwam 58% stemmen. Van de middelgrote kantoren kwam slechts 31% opdagen. Van de mediumgrote kantoren liet maar liefst ruim 87% zijn stem horen. De kleine kantoren laten een opkomst zien van slechts 17% (van de 407 stemgerechtigden van de kleine kantoren kwamen er slechts 68 naar het stemlokaal).

Waren alle stemgerechtigden van de kleine kantoren gekomen, dan hadden zij 62% van de aanwezige stemmen vertegenwoordigd (in plaats van nu 21%). Nu was ruim 51% van de stemgerechtigden afkomstig van de grote kantoren, 12% van de middelgrote kantoren en 16% van de mediumgrote kantoren.

Kortom: de grote kantoren waren ruim vertegenwoordigd, de kleine kantoren hebben het massaal laten afweten

En hoe zat het dan met het stementhousiasme op provincieniveau? De provincies Noord-Holland (29%), Noord-Brabant (29%), Utrecht (34%), Groningen (30%), Drenthe (31%), Zeeland (33%) zaten (ver) onder de gemiddelde opkomst van 37%.

Overijssel (52%), Friesland (51%), Flevoland (50%) en Limburg (43%) zaten boven het gemiddelde.

De overige provincies kenden een opkomst iets boven het gemiddelde tot minder dan 40%.

Kortom: ook vanuit de provincies was er sprake van een teleurstellende opkomst

Hoe zat het met de verhoudingen binnen de op de ALV aanwezige stemmen op provincieniveau? Als gekeken wordt naar het aantal leden van de KBvG per provincie, dan kan gesteld worden dat er een vrijwel identiek percentage binnen de daadwerkelijk stemmende leden te zien is. Vanuit 6 provincies was de afwijking minder dan 1%. Bij 3 provincies was deze minder dan 2%. Alleen Noord-Holland bracht bijna 4% minder stemmers op de been. Voor Noord-Brabant was de negatieve afwijking ruim 3%. Van de provincies stonden Zuid-Holland (23%), Noord-Holland (15%) en Gelderland (13%) op de plaatsen 1 t/m 3 als het gaat om het aantal aanwezige stemmers. Het minst vertegenwoordigd binnen het aantal aanwezige stemmers waren Friesland (6%), Flevoland (ruim 3%), Groningen (3%), Drenthe (ruim 1%) en Zeeland (1%). Maar deze provincies vertegenwoordigen landelijk gezien een vrijwel identiek percentage van de leden van de KBvG.

Kortom: per provincie een redelijke afspiegeling binnen de stemverhoudingen

En hoe pakt dat nu uit in de nieuwe Ledenraad?

De grote kantoren bezetten 60% van de plaatsen, de middelgrote 13%, de mediumgrote kantoren 7% en de kleine kantoren 20%. Binnen de beroepsgroep als geheel vertegenwoordigen zij respectievelijk 51%, 12%, 16% en 21% van de leden.

En hoe pakt dat nu uit in de nieuwe Ledenraad ten aanzien van de plaatsvervangers? De grote kantoren bezetten 40% van die plaatsen, de middelgrote 0%, de mediumgrote kantoren 27% en de kleine kantoren 33%.

Kortom: ook als gekeken wordt naar de grootte van de kantoren (gebaseerd op het aantal ambtelijk bevoegden) mag geconcludeerd worden dat de Ledenraad een redelijke afspiegeling van de beroepsgroep is

En ja, dat ondanks de teleurstellende opkomst van de kleine kantoren. Het had dus geheel anders kunnen uitpakken wanneer de kleine kantoren net zo massaal als de mediumgrote kantoren hun verantwoordelijkheid hadden genomen en waren komen stemmen. Ik verwijs naar de verhoudingen binnen de samenstelling van de plaatsvervangende leden. Is dat dan erg? Ja, want niet stemmen is wat mij betreft een ernstig verzuim. En nee, want de grote vertegenwoordiging vanuit de grote(re) kantoren geeft deze leden een extra verantwoordelijkheid om zich te realiseren dat zij in de Ledenraad zitten ten behoeve van alle ambtelijk bevoegden in Nederland.

En daarmee hebben de overige leden gelijk een forse taak te pakken: meepraten, kritisch volgen en zelf leiden.

Het wordt dus ook tijd dat Ledenraadsleden, anders dan in het ook recente verleden, hun verantwoordelijkheid nemen. En dat gaat verder dan aanzitten en de portefeuillekennis van het bestuur en enkele andere Ledenraadsleden aanhoren en zich daardoor laten overrulen. Leden moeten zichzelf op de hoogte stellen van alle onderwerpen waarover zij hun stem moeten uitbrengen. Stemmen over iets waar je niets van weet is een schande.

Een lid van de Ledenraad moet mondig zijn, kennis van zaken hebben en zijn of haar eigen standpunt kunnen en ook willen verdedigen. Veel besluiten in het verleden zijn genomen ondanks, maar beter is misschien wel: dankzij het gebrek aan portefeuillekennis van veel leden.

En wanneer te kort voor een vergadering nieuwe of gewijzigde stukken worden ingebracht, of een discussie over een geagendeerd besluit tot opnieuw nadenken dwingt, zou ieder weldenkend lid op de rem moeten trappen en een stemming moeten blokkeren.

Ook het ooit doorgevoerde aanzitten van de voorzitter van de Ledenraad bij bestuursvergaderingen van de KBvG zou met onmiddellijke ingang moeten worden teruggedraaid. Deze situatie zadelt de voorzitter met een onmogelijke taak op: meedenken en meebeslissen binnen de Ledenraad (waarvan deze immers onderdeel uitmaakt), maar hetgeen hij weet door het aanzitten mag hij niet delen en (hoe krijgt hij of zij dat voor elkaar?) niet laten meewegen bij zijn stemming (of toch wel?). Ga er maar aan staan. Het alternatief zou natuurlijk kunnen zijn dat hij alles mag delen, maarwe weten inmiddels dat daar grenzen aan zitten.

Premiumleden?

Tijdens de verkiezing van de Ledenraad deelde een nieuw gekozen lid zijn gedachte dat een plaatsvervangend lid de mening van het gekozen (vaste) lid vertaalt. Een enge gedachte die volstrekt voorbij gaat aan de volledige eigen verantwoordelijkheid van de plaatsvervangende leden.

Plaatsvervangers zijn geen ‘jaknikkers’ die moeten zeggen wat gesouffleerd wordt. Dat betekent uiteraard ook dat zij zich volledig moeten inlezen ten aanzien van alle onderwerpen die op de agenda staan. Dat is de enige manier om (ook) bij (onverwachte) plaatsvervanging klaar te zijn om te handelen. En het gaat ergens over. Vaak moeten bijzonder grote, belangrijke beslissingen met verstrekkende gevolgen voor anderen worden genomen. De Ledenraad is immers geen vereniging waar het belangrijkste agendapunt het opknappen van het clubhuis is.

Om dit te faciliteren zou de KBvG aan dossiervorming moeten doen. Raadpleegbaar op het intranet van de KBvG. Nu moeten alle leden ieder voor zich voor ieder onderwerp op zoek gaan naar de geschiedenis van een onderwerp. Grasduinen in alle notulen, bijbehorende rapporten en memo’s, waarvan er vele vaak niet voorzien zijn van een datering, bladzijdeaanduiding en bron. Ga er maar aan staan. Veel onderwerpen kennen een ontstaansgeschiedenis van vele jaren terug. En omdat discussies feitelijk moeten zijn is ook historische feitenkennis vaak van groot belang.

Ga er maar aan staan!

 

*groot: 21 tot plus 100 (ambtelijk bevoegden)

*middelgroot: 10 t/m 20

*mediumgroot: 6 t/m 9

*klein: 1 t/m 5

(percentages zijn afgerond)

Jacco van Lunteren is gerechtsdeurwaarder in Almere en bestuurslid van Deurwaardersbelangen.Nu.
Deze column schrijft hij op persoonlijke titel en geeft niet perse de mening van DB.NU weer.

ANDER NIEUWS
15 jul 2016
Indien er binnen de termijn van veertien dagen een deel van de vordering wordt voldaan, dienen de incassokosten dan te worden (her)berekend over het [...]
Lees verder
24 jun 2016
Het is een telkens terugkerend fenomeen. Ongenuanceerde en ronduit onjuiste berichtgeving over de kosten van de gerechtsdeurwaarder. Is het niet Radar, [...]
Lees verder
23 jun 2016
In het huidig economisch klimaat is het conservatoir beslag in Nederland een ultiem (incasso) middel tegen schuldenaren. Met het verlof tot (Europees) [...]
Lees verder
15 mei 2016
Maarten Verheij blogt over van alles wat het deurwaardersvak aangaat
Lees verder
16 mei 2016
Annemarie van Gaal is boos. Op de gerechtsdeurwaarders van Nederland. Haar column in de Telegraaf van 8 mei jl. liet daar geen onduidelijkheid over [...]
Lees verder
194