Sluiten
Login voor leden
Menu

DB.NU vraagt aandacht voor handhaving Onafhankelijkheidsverordening

14 nov 2016

DB.NU heeft vandaag op verzoek van haar leden in een brief aan de Ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders aandacht gevraagd voor het handhaven van de Verordening Onafhankelijkheid van de Gerechtsdeurwaarder van 1 juli 2010. Het niet handhaven leidt tot verstoring van het gelijke speelveld waarbinnen alle gerechtsdeurwaarders hun werk moeten doen.

Fotolia_83258020_XS knuppel

 

Aan de Verordening ligt een overleg- en besluitvormingsproces ten grondslag dat nog dateert van voor de inwerkingtreding van de (‘oude’) Gerechtsdeurwaarderswet. Kortom: over de wenselijkheid en inhoud van de Verordening is zo’n 10 jaar gesproken en gediscussieerd.

Direct al na de inwerkingtreding is een discussie op gang gekomen over het aanpassen van de Verordening. Deze discussie leidde tot een wijzigingsvoorstel, hetwelk door de Staatssecretaris van V en J werd afgewezen.

Vervolgens is door de Ledenraad besloten om te ageren tegen dit besluit, hetwelk – uiteindelijk – heeft geleid tot de uitspraak in Hoger Beroep d.d. 24 februari 2016 van de Raad van State, waarbij de KBvG definitief in het ongelijk werd gesteld.

In de gewijzigde Gerechtsdeurwaarderswet (inwerking getreden op 1 juli 2016) is met betrekking tot de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder een afzonderlijk artikel toegevoegd, waarin enerzijds uitdrukkelijk de onafhankelijkheid wordt benoemd en omschreven en dat anderzijds voorziet in de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels te stellen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is met betrekking tot dit laatste uitdrukkelijk met de Minister besproken en afgesproken dat een AMvB niet wordt voorgedragen zonder dat eerst de Tweede en Eerste Kamer kennis hebben kunnen nemen van het ontwerp.

Los van de vraag of de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarders in Nederland moet worden bepaald door een Verordening van de Ledenraad of door een AMvB van de Minister, de leden van Deurwaardersbelangen.Nu zijn van mening dat de KBvG op zijn minst de bestaande en geldende Verordening moet handhaven.

Veel leden van de KBvG hebben naar aanleiding van de Verordening herstelplannen ingediend, welke soms verregaande veranderingen binnen hun bedrijfsstructuren tot gevolg hadden. Alles om ten eerste te voldoen aan de Verordening (deze geldt immers als wet voor de leden) en ten tweede te voorkomen dat een klacht zou worden ingediend, zoals deze door het Bestuur van de KBvG in de Beleidsregels m.b.t. de Verordening aan hen in het vooruitzicht werd gesteld.

Wij zijn inmiddels ruim 6 jaar verder en er kan niet anders geconstateerd worden dan dat nog altijd niet wordt gehandhaafd.

Uit de antwoorden van de Minister op vragen vanuit de Tweede Kamer deze zomer kwam naar voren dat door  de KBvG toezicht zou zijn gehouden op de uitvoering van de herstelplannen. Het is ook niet veel meer dan dat geweest. De Minister heeft vervolgens de KBvG (kennelijk) de vrijheid gelaten om, alvorens te handhaven ten aanzien van onvolledige of (gedeeltelijk) niet uitgevoerde plannen, ‘eerst het interne debat in de beroepsgroep aan te gaan naar aanleiding van de ontstane situatie waarin de gewijzigde Verordening niet is goedgekeurd.’ Het vertragen van de handhaving speelt grote kapitaalkrachtige partijen die deelnemen in diverse deurwaarderskantoren in de kaart en zorgt voor oneerlijke concurrentie binnen de deurwaardersmarkt.

De leden van DB.NU begrijpen deze gang van zaken niet en vinden dat met 2 maten wordt gemeten. Daar waar de KBvG veel kantoren tot het uitvoeren van herstelplannen heeft gedwongen lijkt zij 6 jaar na de inwerkingtreding van de Verordening en na een negatief resultaat voor wat betreft het door haar gevoerde verweer in de procedure tegen de Staatssecretaris nog altijd niet erg veel haast te maken met het handhaven.

Het afgelopen jaar is meerdere malen aandacht gevraagd voor het onderwerp, maar op 23 juni 2016 werd door de voorzitter van de KBvG bevestigd dat de handhaving van de geldende Verordening wordt opgeschort ‘in het kader van de gesprekken met het ministerie over een mogelijke AMvB’.

Op 24 november 2016 staat het onderwerp geagendeerd bij de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie. DB.NU heeft de Commissie op de hoogte gesteld van haar verzoek aan de Ledenraad.

Brief van DB.NU aan Ledenraad KBvG d.d. 14 november 2016

ANDER NIEUWS
23 mei 2019
Deurwaardersbelangen.Nu blijft groeien, in aantal leden (ruim 50 kantoren hehbben zich aangesloten) en in invloed. De belangenvereniging wordt door alle [...]
Lees verder
08 okt 2018
In Nederland zijn mensen met schulden en de daaruit voortvloeiende betalingsproblemen de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. In de [...]
Lees verder
02 okt 2018
De griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen van 500 tot pakweg 2500 euro moeten omlaag. Door een ‘tussenschijf’ te introduceren wordt [...]
Lees verder
04 okt 2018
Met muziek, theater en diverse sprekers en studenten aan het woord, was de lectorale rede van Ineke van den Berg, Inholland-lector Toegankelijkheid van [...]
Lees verder
28 aug 2018
Op 24 september aanstaande wordt een werkveldconferentie Eerlijke Griffierechten georganiseerd door een groot aantal organisaties die actief zijn in het [...]
Lees verder
26 jun 2018
Yuridis dicht kloof tussen gerechtsdeurwaarders en MKB’ers en ZZP’ers  
Lees verder
28 mrt 2018
Op donderdag 5 april 2018 bent u van harte welkom op de Open Deurwaardersdag 2018. U kunt één van de deelnemende gerechtsdeurwaarderskantoren [...]
Lees verder
08 jan 2018
Deurwaardersbelangen.Nu informeert haar leden over de voortgang op de diverse onderwerpen op ad hoc-basis via ledenmails. Vanaf januari 2018 wordt daar [...]
Lees verder
19 feb 2018
voor leden en niet-leden
Lees verder
06 feb 2018
Dit onderwerp blijft de gemoederen bezighouden. Aangezien de financiële impact voor de individuele gerechtsdeurwaarder groot is, vragen we hiervoor [...]
Lees verder
07 feb 2018
Recent heeft een bestuursdelegatie van Deurwaardersbelangen.Nu een bezoek gebracht aan de VVD woordvoerder Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer, [...]
Lees verder
16 jun 2017
Deurwaardersbelangen.Nu verwelkomt vandaag het 52e kantoor dat zich als lid heeft aangesloten.
Lees verder
02 jun 2017
Tijdens de ALV werd Bram Buik aan de leden voorgesteld als 3e lid van de Raad van Advies van Deurwaardersbelangen.Nu.
Lees verder
02 jun 2017
Sylvia draait inmiddels al vanaf december 2016 mee in het bestuur, maar was nog niet officieel gekozen door de ALV. Dat gebeurde gisteren alsnog. Unaniem.
Lees verder
02 jun 2017
Henk draait ook al even mee binnen het bestuur en werd gisteren tijdens de ALV unaniem gekozen tot de nieuwe penningmeester van Deurwaardersbelangen.Nu.
Lees verder
02 jun 2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Deurwaardersbelangen.Nu in Hilversum kozen de aanwezige leden unaniem voor Ed Verdult als nieuwe vice-voorzitter.
Lees verder
02 jun 2017
Gisteren werd, tijdens de toch nog goed bezochte Algemene Ledenvergadering van DB.NU, afscheid genomen van Willem Legebeke.
Lees verder
08 mrt 2017
Wat doe je om nieuwe klanten een goed verzorgde plek binnen de organisatie te geven en hoezeer ben je voorbereid op het vertrek van een opdrachtgever?
Lees verder
10 feb 2017
Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) heeft woensdag jl. haar rapport over de ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en [...]
Lees verder
14 dec 2016
Het bestuur van Deurwaardersbelangen.Nu vergaderde vandaag voor de laatste keer in 2016. Als locatie was gekozen voor het Bezoekerscentrum van de [...]
Lees verder
17 nov 2016
Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van Deurwaardersbelangen.Nu op 16 november 2016 in Hilversum stonden veel actuele onderwerpen op de [...]
Lees verder
15 nov 2016
Op vrijdag 25 november 2016 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KBvG de nieuwe (verkleinde) Ledenraad gekozen die alle [...]
Lees verder
08 nov 2016
'Privacyregels en datalekken' vormen het centrale thema tijdens de ALV van DB.NU. Gastsprekers zijn Marc Vrijhof en Theo Kusters van Tulser Privacy Factory.
Lees verder
08 nov 2016
Heeft u in werk- of privésituaties regelmatig te maken met conflicten? Wilt u graag conflictvaardiger worden? Volg dan de post-bacheloropleiding [...]
Lees verder
12 okt 2016
De Hogeschool Utrecht organiseert op 26 oktober 2016 (14.00 uur - 16.00 uur) een bijeenkomst om te praten over morele dilemma's bij de uitoefening van het deurwaardersvak.
Lees verder
02 sep 2016
Deurwaardersbelangen.Nu heeft op verzoek van de Christen Unie en PvdA gereageerd op het concept Wetsvoorstel Aanpak Misstanden Incassodienstverlening. [...]
Lees verder
05 jul 2016
Vandaag organiseerden het CJIB en IUC Noord een informatiebijeenkomst na de eerder gehouden consultatieronde. Alles met betrekking tot de binnenkort [...]
Lees verder
06 jul 2016
Kern van het wetsvoorstel bestaat uit een sterk vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen. Alleen vereenvoudiging van het rekenmodel is [...]
Lees verder
01 jul 2016
Met de introductie van dit zogeheten ‘breed moratorium’ wil de regering de schuldhulpverlening een instrument geven daar waar de inzet van [...]
Lees verder
01 jul 2016
Vandaag is de internetconsultatie met betrekking tot het voorstel om de Btag-tarieven te verhogen met 2.65% opengesteld. De sluitingsdatum is 15 augustus 2016. 
Lees verder
29 jun 2016
Vanmiddag hield Jan Willem Lowik van Ten Kate Huizinga voor de leden van Deurwaardersbelangen.Nu een gratis toegankelijke en interessante [...]
Lees verder
29 jun 2016
Vandaag vond in Eemnes een inspirerende bijeenkomst plaats met (ook niet-) leden van Deurwaardersbelangen.Nu waar gesproken werd over de toekomst en het [...]
Lees verder
20 jun 2016
Allerlei zaken binnen en rondom een gerechtsdeurwaarderskantoor hebben invloed op het imago van de organisatie en op het imago van de beroepsgroep als [...]
Lees verder
24 mei 2016
Deurwaardersbelangen.Nu heeft in samenspraak met haar leden een visie ontwikkeld omtrent het verkrijgen van exclusieve executiebevoegdheid voor gerechtsdeurwaarders.
Lees verder
23 mei 2016
Op 23 mei 2016 informeerde de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over het voorgenomen Breed Moratorium.
Lees verder
22 mei 2016
De Hogeschool Utrecht organiseert op woensdag 1 juni 2016 een congres over de toekomst van de invordering.
Lees verder
Ontvang als eerste het laatste nieuws, onze publicaties en nieuwste thema’s

Laat hier je e-mailadres achter en krijgt automatisch onze nieuwsbrief

Uw mening telt!

U kunt uw mening, ideeën, zorgen of suggesties altijd met ons delen. U kunt dit doen door ons een mail te sturen.

Uw mening telt!

In ons aanmeldingsformulier leest u alles over het lidmaatschap. Wilt u graag lid worden of wilt u meer weten over het lidmaatschap? Meld u dan direct aan!

189