Sluiten
Login voor leden
Menu

het houdt op

09 jan 2020

Op donderdag 6 februari 2020 organiseert Deurwaardersbelangen.Nu een bijeenkomst voor alle (toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders van Nederland (dus ook voor niet-leden) over de financiële haalbaarheid van de toekomst van de gerechtsdeurwaarder.
 

Fotolia_112645970_XS hand weegschaal uit balans.jpg

financiële belasting voor maatschappelijke belangen

De gerechtsdeurwaarderskantoren van Nederland worden al jaren in steeds toenemender mate belast met stijgende kosten voor en bijdragen aan ‘alles en iedereen’. Denk hierbij aan de grote bedragen die betaald moeten worden voor het tuchtrecht en toezicht, de financiering van de KBvG en de (verwachte) bijdragen aan maatschappelijke projecten als ‘Schuldenwijzer.nl’.

Deurwaardersbelangen.Nu wil alle hiermee samenhangende onderwerpen op de landelijke (ook politieke) agenda plaatsen en duidelijk maken aan o.a. alle beleidsmakers dat de grenzen van het haalbare allang overschreden zijn. We moeten terug naar een gezonde financiële basis waarbij maatschappelijke kosten niet langer betaald worden uit de portemonnee van de gerechtsdeurwaarders.

waarborging positie GDW

Deurwaardersbelangen.Nu wil ten aanzien van alle onderwerpen die hiermee samenhangen een intensieve discussie op gang brengen en houden totdat de positie die de overheid de gerechtsdeurwaarder in het rechtsbestel heeft gegeven weer gewaarborgd is. Veel van wat deze waarborging zou moeten veiligstellen is in de loop van de jaren verdwenen. Hiermee is de bijl aan de wortel van ons vak gelegd.

De dubbele positie die de overheid hierin speelt zal onderdeel van deze discussie moeten zijn. De overheid bepaalt de kaders, als wetgever en beleidsmaker, maar betaalt (bijna) niet. Op geen enkel moment en in geen enkele rol. Ook niet in die van opdrachtgever. De overheid lijkt zich steeds meer de handen af te trekken van de enige ambtenaar die nog bij de burger over de vloer komt.

tijd voor tegengas

Het wordt tijd het tij te keren. Er komt ook de komende jaren veel op ons af. Niet alleen krimpt de beroepsgroep en moeten alle bijdragen door steeds minder ondernemers worden opgehoest, het is ook onduidelijk wat er met (het stelsel voor) de tarieven voor ambtshandelingen gaat gebeuren (rapport Oskam), welke (verdere) beperkingen worden opgelegd aan het maken van afspraken met opdrachtgevers, welke invloed de (nog steeds te) hoge griffierechten zullen blijven uitoefenen op het halen van recht voor schuldeisers en welke invloed het nieuwe (beperkte) beslagrecht gaat hebben op de praktijk van alledag.

Kortom: voldoende om ons druk over te maken in een debat met de achterban van DB.NU en alle andere geïnteresseerden vanuit de beroepsgroep om zo te werken aan een begin van een oplossing.

U wordt van harte uitgenodigd om te komen en om deze uitnodiging te delen met uw collega’s.

PE-cursus ‘herziene beslagrecht’

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt ’s morgens een PE-cursus georganiseerd waarvoor 3 punten zijn aangevraagd. De cursus heeft betrekking op het nieuwe (herziene) beslagrecht en wordt gegeven door Oscar Boeder.

Voor zowel de cursus als de bijeenkomst (in combinatie met de lunch) kunt u zich (afzonderlijk) aanmelden via deze LINK.

praktische informatie

Datum          :        donderdag 6 februari 2020

PE-Cursus   :          9.30 uur – 12.30  uur

Lunch           :        12.30 uur – 13.30  uur 

Debat           :        13.30 uur – 16.30  uur

Aansluitend kunt u onder het genot van een drankje met collega’s bijpraten.

Locatie          :        vergadercentrum De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten

De cursus kost voor leden € 150,00 (excl. btw.), voor niet-leden € 295.00 (excl. btw.). Als u gebruik maakt van de lunch (dat kan ook als u alleen deelneemt aan de debatmiddag) kost dit € 10.00 (excl.  btw).

Na aanmelding bent u de kosten verschuldigd. Bent u verhinderd? Dan kunt u een collega gebruik laten maken van uw cursusplaats.

Deelname aan de debatmiddag en afsluitende ‘borrel’ is voor iedereen gratis.

ANDER NIEUWS
17 mei 2022
Tijdens de ALV van 11 mei 2022 hebben de leden van DeurwaardersBelangen.Nu Mr Cine van Heijnsbergen, gerechtsdeurwaarder in Oss, bij acclamatie [...]
Lees verder
04 feb 2022
Aandacht in de media voor de recent gepubliceerde evaluatie van de KBvG.
Lees verder
31 jan 2022
Op 28 januari 2022 heeft de nieuwe Minister voor Rechtsbescherming, de heer F.M. Weerwind, het onderzoeksrapport ‘Evaluatie Koninklijke [...]
Lees verder
17 jan 2022
Henk Naves, de Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, stuurde ons een videoboodschap voor het nieuwe jaar, nu de nieuwjaarsbijeenkomst vanwege [...]
Lees verder
11 jan 2022
De laatste keer dat de KBvG werd geëvalueerd was in 2009. In 2020 (!) startte onderzoeksbureau Pro Facto het onderzoekstraject en het is de verwachting [...]
Lees verder
11 nov 2021
inventarisatie verbeteringen maatschappelijk verantwoorde incasso en gerechtsdeurwaardersactiviteiten
Lees verder
05 okt 2021
Ineke van den Berg heeft dinsdag 28 september afscheid genomen als lector Toegankelijkheid van het Recht.
Lees verder
08 jun 2020
Hafkamp Gerechtsdeurwaarders (vestiging Bergen op Zoom) heeft een vacature openstaan voor een Medior incassomedewerker (full-/part-time).
Lees verder
01 apr 2020
De Nederlandse gerechtsdeurwaarders verwachten de komende tijd vaker te maken te krijgen met particulieren en ondernemers die als gevolg van het [...]
Lees verder
11 mrt 2020
Het Jublieumsymposium van 26 maart 2020 is vanwege de Corano-crisis geannuleerd. De komende periode wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om het [...]
Lees verder
10 feb 2020
Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor een Jubileumsymposium in het kader van het 5-jarig bestaan van Deurwaardersbelangen.Nu.  
Lees verder
25 mrt 2020
Deurwaardersbelangen.Nu inventariseert alle vragen die bij haar achterban leven en bespreekt onderwerpen die de komende maanden en wellicht veel langer [...]
Lees verder
20 mrt 2020
Hafkamp Gerechtsdeurwaarders heeft een vacature openstaan voor een Senior Medewerker Losse Opdrachten Advocatuur.
Lees verder
23 mei 2019
Deurwaardersbelangen.Nu blijft groeien, in aantal leden (ruim 50 kantoren hehbben zich aangesloten) en in invloed. De belangenvereniging wordt door alle [...]
Lees verder
08 okt 2018
In Nederland zijn mensen met schulden en de daaruit voortvloeiende betalingsproblemen de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. In de [...]
Lees verder
02 okt 2018
De griffierechten die ondernemers betalen voor vorderingen van 500 tot pakweg 2500 euro moeten omlaag. Door een ‘tussenschijf’ te introduceren wordt [...]
Lees verder
04 okt 2018
Met muziek, theater en diverse sprekers en studenten aan het woord, was de lectorale rede van Ineke van den Berg, Inholland-lector Toegankelijkheid van [...]
Lees verder
28 aug 2018
Op 24 september aanstaande wordt een werkveldconferentie Eerlijke Griffierechten georganiseerd door een groot aantal organisaties die actief zijn in het [...]
Lees verder
26 jun 2018
Yuridis dicht kloof tussen gerechtsdeurwaarders en MKB’ers en ZZP’ers  
Lees verder
28 mrt 2018
Op donderdag 5 april 2018 bent u van harte welkom op de Open Deurwaardersdag 2018. U kunt één van de deelnemende gerechtsdeurwaarderskantoren [...]
Lees verder
08 jan 2018
Deurwaardersbelangen.Nu informeert haar leden over de voortgang op de diverse onderwerpen op ad hoc-basis via ledenmails. Vanaf januari 2018 wordt daar [...]
Lees verder
19 feb 2018
voor leden en niet-leden
Lees verder
06 feb 2018
Dit onderwerp blijft de gemoederen bezighouden. Aangezien de financiële impact voor de individuele gerechtsdeurwaarder groot is, vragen we hiervoor [...]
Lees verder
07 feb 2018
Recent heeft een bestuursdelegatie van Deurwaardersbelangen.Nu een bezoek gebracht aan de VVD woordvoerder Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer, [...]
Lees verder
16 jun 2017
Deurwaardersbelangen.Nu verwelkomt vandaag het 52e kantoor dat zich als lid heeft aangesloten.
Lees verder
02 jun 2017
Tijdens de ALV werd Bram Buik aan de leden voorgesteld als 3e lid van de Raad van Advies van Deurwaardersbelangen.Nu.
Lees verder
02 jun 2017
Sylvia draait inmiddels al vanaf december 2016 mee in het bestuur, maar was nog niet officieel gekozen door de ALV. Dat gebeurde gisteren alsnog. Unaniem.
Lees verder
02 jun 2017
Henk draait ook al even mee binnen het bestuur en werd gisteren tijdens de ALV unaniem gekozen tot de nieuwe penningmeester van Deurwaardersbelangen.Nu.
Lees verder
02 jun 2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Deurwaardersbelangen.Nu in Hilversum kozen de aanwezige leden unaniem voor Ed Verdult als nieuwe vice-voorzitter.
Lees verder
02 jun 2017
Gisteren werd, tijdens de toch nog goed bezochte Algemene Ledenvergadering van DB.NU, afscheid genomen van Willem Legebeke.
Lees verder
08 mrt 2017
Wat doe je om nieuwe klanten een goed verzorgde plek binnen de organisatie te geven en hoezeer ben je voorbereid op het vertrek van een opdrachtgever?
Lees verder
10 feb 2017
Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) heeft woensdag jl. haar rapport over de ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en [...]
Lees verder
17 nov 2016
Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van Deurwaardersbelangen.Nu op 16 november 2016 in Hilversum stonden veel actuele onderwerpen op de [...]
Lees verder
15 nov 2016
Op vrijdag 25 november 2016 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KBvG de nieuwe (verkleinde) Ledenraad gekozen die alle [...]
Lees verder
14 nov 2016
DB.NU heeft vandaag op verzoek van haar leden in een brief aan de Ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders aandacht [...]
Lees verder
08 nov 2016
'Privacyregels en datalekken' vormen het centrale thema tijdens de ALV van DB.NU. Gastsprekers zijn Marc Vrijhof en Theo Kusters van Tulser Privacy Factory.
Lees verder
08 nov 2016
Heeft u in werk- of privésituaties regelmatig te maken met conflicten? Wilt u graag conflictvaardiger worden? Volg dan de post-bacheloropleiding [...]
Lees verder
12 okt 2016
De Hogeschool Utrecht organiseert op 26 oktober 2016 (14.00 uur - 16.00 uur) een bijeenkomst om te praten over morele dilemma's bij de uitoefening van het deurwaardersvak.
Lees verder
02 sep 2016
Deurwaardersbelangen.Nu heeft op verzoek van de Christen Unie en PvdA gereageerd op het concept Wetsvoorstel Aanpak Misstanden Incassodienstverlening. [...]
Lees verder
05 jul 2016
Vandaag organiseerden het CJIB en IUC Noord een informatiebijeenkomst na de eerder gehouden consultatieronde. Alles met betrekking tot de binnenkort [...]
Lees verder
06 jul 2016
Kern van het wetsvoorstel bestaat uit een sterk vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen. Alleen vereenvoudiging van het rekenmodel is [...]
Lees verder
01 jul 2016
Met de introductie van dit zogeheten ‘breed moratorium’ wil de regering de schuldhulpverlening een instrument geven daar waar de inzet van [...]
Lees verder
01 jul 2016
Vandaag is de internetconsultatie met betrekking tot het voorstel om de Btag-tarieven te verhogen met 2.65% opengesteld. De sluitingsdatum is 15 augustus 2016. 
Lees verder
29 jun 2016
Vanmiddag hield Jan Willem Lowik van Ten Kate Huizinga voor de leden van Deurwaardersbelangen.Nu een gratis toegankelijke en interessante [...]
Lees verder
29 jun 2016
Vandaag vond in Eemnes een inspirerende bijeenkomst plaats met (ook niet-) leden van Deurwaardersbelangen.Nu waar gesproken werd over de toekomst en het [...]
Lees verder
20 jun 2016
Allerlei zaken binnen en rondom een gerechtsdeurwaarderskantoor hebben invloed op het imago van de organisatie en op het imago van de beroepsgroep als [...]
Lees verder
24 mei 2016
Deurwaardersbelangen.Nu heeft in samenspraak met haar leden een visie ontwikkeld omtrent het verkrijgen van exclusieve executiebevoegdheid voor gerechtsdeurwaarders.
Lees verder
23 mei 2016
Op 23 mei 2016 informeerde de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over het voorgenomen Breed Moratorium.
Lees verder
22 mei 2016
De Hogeschool Utrecht organiseert op woensdag 1 juni 2016 een congres over de toekomst van de invordering.
Lees verder
Ontvang als eerste het laatste nieuws, onze publicaties en nieuwste thema’s

Laat hier uw e-mailadres achter, wordt lid en krijg als lid automatisch onze nieuwsbrief 'NieuwsKoerier'.

Wilt u een mening delen...

U kunt uw mening, ideeën, zorgen of suggesties altijd met ons delen. Wij stellen dat enorm op prijs. U kunt dit doen via het contactformulier.

...of uw mening laten meetellen?

Laat uw mening meetellen door lid te worden. Wilt u graag lid worden of eerst nog meer info over het lidmaatschap? Meld het ons via het contactformulier.

189